Агрощил България - Агроаптека за семена и препарати за растителна защита - Долни чифлик, Варна
Агроаптека за семена и препарати за растителна защита - Долни чифлик, Варна

Препарати за растителна защита

Агрощил България извършва търговия с препарати за растителна защита в Долни чифлик, област Варна. От агроаптеката на дружеството може да закупите различни видове препарати, с които ще подпомогнете израстването на отглежданите селскостопански култури:

  • Байер (Bayer);
  • Баесес;
  • Синджента (Syngenta);
  • Дюпон (Du Pont);
  • Агрия;
  • Омит;
  • Белхим (Belchim).

С предлаганите препарати може ефективно да се борите срещу:

  • болести по листната маса на растенията;
  • плевелите;
  • насекомите и други вредители.

На земеделския производител се предлагат различни видове хербициди, фунгициди, инсектициди и други, които оказват помощ при отглеждането на плодове, зеленчуци, житни, маслодайни и други култури.