Агрощил България - Агроаптека за семена и препарати за растителна защита - Долни чифлик, Варна

Агроаптека за семена и препарати за растителна защита - Долни чифлик, Варна

Ние от Агрощил България ЕООД развиваме дейност в областта на търговията със селскостопански препарати и семена за различни видове култури.

Дружеството извършва търговия със:

  • семена за зеленчукови култури (Енза Заден, Синджента);
  • семена за слънчоглед (Лимагрейн, Синджента);
  • семена за технически култури (слънчоглед, царевица, люцерна);
  • семена за зърнено - житни култури.

Предлагаме разнообразие от препарати за растителна защита, всеки от които с приложение за различни видове селскостопански култури (Байер Баесес, Синджента, Дюпон, Агрия, Омит, Белхим).

 

Нашата дейност обхваща и изграждането на системи за капково напояване за земеделски стопанства и малки производители.